Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:29
-00:29:53
+00:43:08
7490 2579
K30 : 1203
315 / 333
-00:22:33
+00:37:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii