Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:21:46
-00:22:36
+00:50:25
7909 2864
K20 : 769
128 / 128
+00:47:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii