Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:54
-00:35:28
+00:37:33
6701 2098
K30 : 998
297 / 340
-00:19:17
+00:31:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii