Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:28
-00:25:54
+00:47:07
7788 2785
K20 : 743
67 / 68
-00:11:00
+00:40:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii