Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:55
-00:38:27
+00:34:34
6147 1787
K30 : 860
267 / 346
-00:26:59
+00:34:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii