Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:11
-00:27:11
+00:45:50
7715 2740
K20 : 735
106 / 110
-00:06:30
+00:44:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii