Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:28:02
-00:15:17
+00:58:21
6148 2262
K30 : 895
212 / 212
+00:54:23
01:21:08
-00:18:40
+00:50:14
6598 2369
K30 : 1021
235 / 238
-00:09:24
+00:47:29
01:12:39
-00:31:43
+00:41:18
7297 2449
K20 : 655
227 / 260
-00:23:00
+00:39:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii