Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:10
-00:37:05
+00:41:17
5739 1154
224 / 256
-00:37:05
+00:33:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii