Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:53
-00:28:06
+00:31:56
4786 1415
K30 : 323
218 / 277
-00:25:18
+00:26:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii