Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:48
-00:23:11
+00:36:51
5486 1830
K30 : 425
237 / 268
-00:17:20
+00:31:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii