Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:01
-00:29:58
+00:30:04
4422 1217
K25 : 280
174 / 235
-00:18:53
+00:29:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii