Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:34
-00:27:25
+00:32:37
4891 1477
K30 : 345
202 / 268
-00:21:34
+00:27:23
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii