Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:49
-00:29:10
+00:30:52
4595 3281
M30 : 707
201 / 261
-00:18:00
+00:25:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii