Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:50
-00:25:09
+00:34:53
5225 1670
K30 : 388
218 / 268
-00:19:18
+00:29:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii