Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:19
-00:30:40
+00:29:22
4288 1146
K25 : 267
173 / 235
-00:19:35
+00:29:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii