Izabela Cieślak

Sklep Biegacza
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:49:39
-00:53:40
+00:19:58
1385 158
K30 : 67
1
67 / 273
-00:31:59
+00:16:15
00:52:40
-00:39:19
+00:20:43
1941 229
K30 : 57
1
99 / 277
-00:36:31
+00:14:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii