Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:09
-00:31:50
+00:28:12
4000 2994
M45 : 194
32 / 55
-00:19:53
+00:21:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii