Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:26
-00:25:33
+00:34:29
5161 1630
K30 : 377
250 / 311
-00:12:06
+00:30:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii