Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:12
-00:26:47
+00:33:15
4990 1533
K25 : 348
193 / 235
-00:15:42
+00:33:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii