Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:21
-00:23:38
+00:36:24
5427 1793
K30 : 413
231 / 268
-00:17:47
+00:31:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii