Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:53
-00:30:29
+00:42:32
7428 2539
K30 : 1181
311 / 333
-00:23:09
+00:37:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii