Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w firmie Rocznik
01:02:46
-00:29:13
+00:30:49
4578 1305
K30 : 300
2
190 / 268
-00:23:22
+00:25:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii