Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:54
-00:43:28
+00:29:33
4909 1141
K20 : 300
143 / 236
-00:22:17
+00:21:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii