Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:04:07
-00:27:52
+00:32:10
4817 1432
K30 : 327
1
199 / 268
-00:22:01
+00:26:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii