Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:09:16
-00:38:59
+00:39:23
5529 1052 1
230 / 260
-00:19:50
+00:30:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii