Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:22
-00:29:37
+00:30:25
4498 1258
K45 : 56
40 / 55
-00:17:40
+00:23:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii