Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:59
-00:19:00
+00:41:02
5854 2053
K30 : 489
264 / 277
-00:16:12
+00:35:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii