Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:16
-00:16:43
+00:43:19
5974 2131
K30 : 514
270 / 277
-00:13:55
+00:37:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii