HAZEL TYPINSKI

PinoysInPoland
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:21:35
-00:10:24
+00:49:38
6180 2272
K35 : 476
4
299 / 299
+00:48:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii