Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:19
-00:25:40
+00:34:22
5151 1624
K30 : 374
249 / 311
-00:12:13
+00:29:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii