Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:35
-00:26:24
+00:33:38
5042 1559
K30 : 355
242 / 311
-00:12:57
+00:29:11
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii