Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:34
-00:27:25
+00:32:37
4889 1475
K30 : 343
231 / 311
-00:13:58
+00:28:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii