Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:55
-00:23:04
+00:36:58
5498 1836
K25 : 422
213 / 235
-00:11:59
+00:36:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii