Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:35
-00:30:24
+00:29:38
4338 1171
K30 : 279
180 / 268
-00:24:33
+00:24:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii