Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:07
-00:17:52
+00:42:10
5918 2092
K30 : 497
252 / 268
-00:12:01
+00:36:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii