Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:31
-00:29:28
+00:30:34
4521 1275
K45 : 59
48 / 69
-00:14:29
+00:20:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii