Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:18:36
-00:31:26
+00:47:54
7265 4607
M20 : 916
235 / 241
-00:10:41
+00:46:47
01:09:13
-00:22:46
+00:37:16
5541 3678
M25 : 584
207 / 227
-00:16:54
+00:32:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii