Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:52
-00:31:07
+00:28:55
4188 3095
M45 : 206
52 / 81
-00:14:37
+00:20:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii