Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:57
-00:42:05
+00:37:15
6471 2108
K20 : 558
215 / 241
-00:21:20
+00:36:08
00:58:44
-00:33:15
+00:26:47
3631 865
K25 : 208
129 / 227
-00:27:23
+00:22:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii