Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:03
-00:26:56
+00:33:06
4975 1523
K30 : 352
238 / 311
-00:13:29
+00:28:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii