Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:08:23
-00:23:36
+00:36:26
5438 1800
K20 : 244
98 / 110
-00:23:36
+00:26:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii