Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:12:48
-00:31:34
+00:41:27
7314 4855
M30 : 2065
337 / 360
-00:15:59
+00:40:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii