Katarzyna Rakowska

Spartanie Dzieciom
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:04:45
-00:27:14
+00:32:48
4918 1490
K35 : 316
3
210 / 265
-00:24:25
+00:26:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii