Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:04:20
-00:43:55
+00:34:27
4774 4016
197 / 260
-00:33:06
+00:29:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii