Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:15:59
-00:16:00
+00:44:02
6019 2163
K30 : 521
306 / 311
-00:02:33
+00:39:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii