Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:39
-00:25:20
+00:34:42
5194 1651
K30 : 380
216 / 268
-00:19:29
+00:29:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii