Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:02
-00:38:20
+00:34:41
6171 1800
K30 : 865
257 / 332
-00:33:46
+00:28:59
01:08:21
-00:23:38
+00:36:24
5432 1795
K35 : 383
185 / 212
-00:16:56
+00:31:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii