Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:13
-00:25:46
+00:34:16
5140 1616
K30 : 370
236 / 277
-00:22:58
+00:28:24
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii