Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:32
-00:24:27
+00:35:35
5331 1733
K30 : 402
259 / 311
-00:11:00
+00:31:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii