Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:01
-00:27:21
+00:45:40
7712 2737
K30 : 1269
325 / 333
-00:20:01
+00:40:16
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii